top of page
  • Writer's pictureAnni Kukkonen

Syömisen tasapainoa, työhyvinvointia ja liikutusta. Mitä me teemme 4/6 Anni

Päivitetty: 5. toukok. 2019Kaikki lähtee oivalluksesta - kuten Ravistamon syttyvä lamppukin osoittaa. Koenkin roolini ravitsemusterapeuttina ja liikuttajana hyvien muutosten ja motivaation fasilitaattoriksi. Asiakkaalla on muutoksen palaset, minä autan kokoamisessa.

Leipätyönäni koordinoin hanketta, joka pyrkii jalkauttamaan matalan kynnyksen toimintamallia osaksi Kuopion ja Savo-Karjalan tarjoamaa syömishäiriötukea. Keskukseen saapuvilta ei edellytetä lääkärin lähetettä, diagnoosia tai edes henkilötietoja. Teemme kuitenkin tiivistä yhteistyötä alueen hoitotahojen kanssa - olemme ikään kuin täydentävä palikka syömishäiriön hoitopolussa ja aktiivisena osana hoidon kehittämistyössä. Meillä ihminen kohdataan ihmisenä, ja hänen tilanteensa nähdään arjen kokonaisuus huomioiden.


Syömishäiriön taustalla kun ei ole syömisen vaikeus - saati päätös. Se on psyykkinen sairaus, jonka oireilu ilmenee syömisen tiukkana kontrollina, äärimmäisenä kontrollin menetyksenä tai syömisen kompensoimisena. Kyseessä ei siis ole ravitsemustiedon puute, vaan keino hallita pään sisäistä kaaosta ja vaikeita tunteita.

Mielikuva syömishäiriöstä kulminoituu monella langanlaihaan teinityttöön. Todellisuudessa anoreksia on vain jäävuoren huippu syömishäiriöiden kentällä. Bulimiaa (ahmimishäiriötä) ja etenkin ahmintahäiriötä (BED; binde eating disorder) on enemmän, eivätkä ne välttämättä pistä silmään kadulla, vaikka sairauden tuottama ahdistus ja kärsimys olisikin suurta. Myös epätyypilliset syömishäiriöt, rinnakkaissairaudet sekä tunnesyömisen teemat nousevat esiin yksilöiden ja ryhmänohjauksen parissa työskenneltäessä.


Arvioiden mukaan lääkärin vastaanotolle lihavuuden vuoksi ohjautuvista peräti viidenneksellä voi olla taustalla ahmintahäiriö. Tämä on olennainen tieto niin hoitoa saavan yksilön näkökulmasta kuin kansanterveydellisestäkin vinkkelistä. Arka, vaiettu ja turhautumistakin herättävä aihe koskettaa meistä monia. Laihduttamalla laihduttaminen tai lihavuusleikkaukset eivät tule kyseeseen, jos taustalla on ahmintatyyppistä oireilua. Jokaisen ylipainoa ja lihavuutta kohtaavan ammattilaisen on tärkeä pohtia, kuinka kohtaan, miten puutun, mikä auttaa, mikä ei auta? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, joista käyn muun muassa puhumassa erilaisissa koulutustilaisuuksissa, oppilaitoksissa ja hoitopuolen työryhmissä.


Vastapainona ja virkistyksenä teen työtä muun muassa työyhteisöjen hyvinvoinnin ja työntekijöiden hyvän ravitsemuksen edistämiseksi. Esimerkkeinä tältä syksyltä ovat ravitsemusluennot työpaikoilla ja kahdesti viikossa pyörineet ryhmäliikunnanohjaukset ravitsemusorientaatiolla sairaalan henkilöstölle. Kuntoliikkujien ja kilpaurheilijoiden ravitsemusvalmennus on yksi lempilapsistani. Teen sitä niin yksittäisten asiakkaiden kanssa kuin luentotyyppisinä tilaisuuksinakin, tsekkaa Liikkujalle ja urheilijalle -paketti.

Minulle ja muille Ravistamon leideille voit varata ajan Medics24:n kautta, soittamalla tai sähköpostia laittamalla. Palvelemme ravitsemushaasteissasi syömisen iloa vaalien ja kiloja katsomatta!

Työterkuin, Anni


bottom of page