Caregiver with Patient

MUONA

Työkalusi tehokkaaseen ravitsemushoitoon

Teimme ravitsemustilan seuraamisen ja ravitsemushoidon helpoksi hoivapalveluissa.

MUONA on ravitsemushoidon työkalu hoivapalveluihin

MUONA auttaa hoivahenkilöstöä seuraamaan asiakkaidensa ravitsemustilaa ja toteuttamaan laadukasta ravitsemushoitoa. Laadukas ravitsemushoito edistää asukkaiden terveyttä, toimintakykyä ja psyykkistä hyvinvointia. Se auttaa vähentämään vajaaravitsemuksesta aiheutuvia kustannuksia ja helpottaa hoitajien työtä.

Ota meihin yhteyttä! Mietitään yhdessä, miten MUONA voi auttaa teidän organisaatiotanne parantamaan ravitsemushoidon käytänteitä!