top of page
Caregiver with Patient

MUONAhealth

Työkalusi tehokkaaseen ravitsemushoitoon

Teimme ravitsemustilan seuraamisen ja ravitsemushoidon helpoksi hoivapalveluissa.

MUONAhealth on ravitsemushoidon työkalu hoivapalveluihin

MUONAhealth auttaa hoivahenkilöstöä seuraamaan asiakkaidensa ravitsemustilaa ja toteuttamaan laadukasta ravitsemushoitoa. Laadukas ravitsemushoito edistää asukkaiden terveyttä, toimintakykyä ja psyykkistä hyvinvointia. Se auttaa vähentämään vajaaravitsemuksesta aiheutuvia kustannuksia ja helpottaa hoitajien työtä.

Ota meihin yhteyttä! Mietitään yhdessä, miten MUONAhealth voi auttaa teidän organisaatiotanne parantamaan ravitsemushoidon käytänteitä!

bottom of page