top of page

Laihdutuslääkkeistä vauhtia painonpudotukseen?

Viime vuosina markkinoille on tullut lääkkeitä lihavuuden hoidon tueksi. Useiden sittemmin vaarallisiksi osoittautuneiden ja markkinoilta pois vedettyjen lääkkeiden jälkeen on viimein löytynyt turvallisia vaihtoehtoja. Mitä nämä lääkkeet sitten ovat ja miten ne toimivat?Tällä hetkellä laihdutuslääkkeeksi rekisteröituja tuotteita on markkinoilla kolme. Orlistaatti-valmisteet (Xenical ja reseptivapaa Alli) vähentävät ruoan rasvan imeytymistä ja siten ruoasta imeytyvä energiamäärä vähenee. Ne ovat kuitenkin melko vaatimattoman tehon ja lääkkeestä rasvaisen ruoan syömisen jälkeen aiheutuvan rasvaripulin vuoksi jääneet uudempien lääkkeiden varjoon.


Ihon alle pistettävä liraglutidi (Saxenda) sekä tablettimuotoinen naltreksonin ja bupropionin yhdistelmävalmiste (Mysimba) ovat uudempia lihavuuden hoitoon käytettyjä lääkkeitä, joiden vaikutus painoon on keskimäärin merkittävä. Lisäksi diabeteslääke Ozempicia käytetään off-labelina laihdutuksen tukena myös ei-diabeetikoilla. Ozempic on myös pistettävä lääke. Saxendalle ja Mysimballe voi saada myös Kelan peruskorvauksen tietyin edellytyksin:

  • Painoindeksin tulee olla vähintään 35 kg/m2

  • Asiakkaalla tulee olla lihavuuteen liittyviä sairauksia (esim. korkea verenpaine tai heikentyneet sokeriarvot)

  • Asiakkaalla tulee olla hyvän hoitokäytännön mukainen lihavuuden hoitosuunnitelma.

Reseptillä lääkkeet voi ostaa myös itse, mutta ne ovat melko arvokkaita. Kela-korvaus on mahdollista saada lääkkeille korkeintaan kahdeksi vuodeksi. Jos paino ei ole pudonnut lähtötilanteesta vähintään 5 % kolmessa kuukaudessa, on käyttö syytä loptettaa.


Näiden lääkkeiden vaikutusmekanismi perustuu ruokahalun säätelyyn. Ruoka ei kiinnosta samalla tavalla kuin aiemmin ja annoskoot jäävät pienemmiksi. Myös mieliteot ovat vähäisempiä. Haittavaikutuksina useimmilla esiintyy pahoinvointia ja mahavaivoja (useimmiten ripulia) varsinkin tuotteen käytön alussa. Myös psyykkisiä oireita kuten ahdistuneisuutta tai ärtymystä voi esiintyä. Joillakin haittavaikutukset ovat niin suuria, että tuotetta ei voi käyttää. Toisaalta annostelua säätämällä voidaan usein helpottaa oireita, mutta saavuttaa kuitenkin riittävä teho.
Kenelle laihdutuslääkkeistä on hyötyä?


Laihdutuslääkkeitä kannattaa kokeilla, jos säännöllisestä, monipuolisesta syömisestä ja muuten hyvinvointia tukevista elämäntavoista huolimatta paino on turhan korkea ja se tuo terveysriskejä.

Häiriintyneestä syömiskäyttäytymisestä kärsiville lääkitys ei ole hyvä vaihtoehto. Ruokasuhteen haasteet on ratkaistava ensin muilla keinoin. Aiheeseen perehtyneen lääkärin tai ravitsemusterapeutin kanssa on tärkeää keskustalla lääkkeen soveltuvuudesta itselle ja luoda suunnitelma painonhallintaa tukevista keinoista. Elämäntilanteen on hyvä olla lääkitystä aloittaessa melko tasainen.


Lääkitystä aloittaessa on tärkeää ymmärtää, että lääke ei itsessään laihduta, mutta se voi olla hyvä tuki parempien syömisen taitojen opettelussa. Ihmepillereitä lääkkeet eivät ole. Lääkkeiden tuella pudotettu paino nousee myös takaisin entisiin lukemiin lääkityksen lopettamisen jälkeen, jos lääkityksen aikana ei saa vakiinnutettua painonhallintaa tukevia elämäntapoja. Lääkkeiden tehossa on myös yksilöllistä vaihtelua eivätkä kaikki saa siitä apua, mikä on hyvä tiedostaa jo lääkitystä aloittaessa. Lääkitystä ei kannata myöskään lopettaa kerrasta, vaan pienentää annostusta pikkuhiljaa.


Comments


bottom of page