top of page

Tavoitteita asettamalla kohti unelmia. Mitä me teemme 3/6 Kaisa


Mikä on sinun tavoitteesi työuralle? Mihin olet matkalla ja missä näet itsesi parin vuoden kuluttua?

Viimeisen puolentoista vuoden aikana olen ollut näiden kysymysten äärellä, miettinyt ja suunnitellut omaa työelämääni enemmän ja tavoitteellisemmin kuin tätä edeltävinä vuosina yhteensä. Tavoitteiden miettiminen ja ääneen lausuminen on tuonut lisää rohkeutta unelmoida ja nostaa rimaa yhä korkeammalle. Varsinainen tavoitteen asettaminen puolestaan saa tekemään töitä päämäärätietoisesti. Meillä päämäärät ja tavoitteet ovat yhteiset ja yhdessä asetetut. Tämä on minulle tärkeää, sillä saan iloa, intoa ja voimaa ympärilläni työskentelevistä ammattilaisista aivan valtavasti.


Lupaa, että muistat aina: Olet urheampi kuin uskot, vahvempi miltä vaikutat ja viisaampi kuin tiedätkään.

Ravistamon toimitusjohtajana ­– tai työrukkasena kuten asian mieluummin koen – minun työtäni on avata ovia kohti tavoitteita ja päämääriä. Ovien avaamiseksi olen saanut tutustua joukkoon ihmisiä, opetella ison liudan uusia taitoja ja haastaa sekä ajatteluani että kalenterin hallintaa. Ja tässä työssä olen päässyt vasta häthätää alkuun. Työrukkasena minun tavoitteeni on, että jokainen ravistamolainen saa tehdä mielekästä, vastuullista ja motivoivaa työtä erinomaisessa työilmapiirissä. Näin Ravistamo tulee kasvamaan vähitellen unelmatyöpaikaksi ravitsemuksen ja hyvinvoinnin huippuosaajille.

Ravitsemusosaamisessa minun kiinnostukseni on erityisesti ruokakasvatuksessa. Koen kiitollisuutta entistä opettajaani kohtaan siitä, että hän houkutteli minut mukaan väitöskirjatutkimusprojektiin, jossa olen saanut tutustua ja syventyä ruoka- ja ravitsemuskasvatuksen pariin. Aistilähtöinen Sapere-ruokakasvatus tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia edistää lasten ravitsemusta jo pienestä pitäen. On paljon helpompaa oppia jo lapsena monipuoliseksi syöjäksi ja käyttämään aistejaan välineinä tutustua ruokaan. Aikuisena sitä helposti on se vanha koira oppimisensa kanssa.

Väitöskirjatyön tiimellyksessä olen tehnyt suunnitelmaa myös ruokakasvatusosaamisen tuotteistamiselle. Tulevaisuudessa siintääkin mielenkiintoista työtä lasten ja lapsiperheiden ruoka-arjen ympärillä.


Kun kuljen kohti asetettua tavoitetta, pitelen itse elämäni ohjaksia.

Kun kuljen kohti asetettua tavoitetta, pitelen itse elämäni ohjaksia.

bottom of page