top of page

Ravitsemusterapeutin vastaanotolla

Ravitsemusterapeutin vastaanotolle voi saapua omana itsenään, ilman sen suurempaa valmistautumista. Halutessaan tapaamiseen voi orientoitua pitämällä kirjaa edeltävien tyypillisestä syömisestä ja kerrata tyypillisesti käytössä olevat elintarvikkeet. Asiakasohjaus rakennetaan aina yksilöllisistä lähtökohdista, jokaisen tarpeita ja toiveita kuunnellen. Vastaanotto toteutetaan joko kasvokkain tavaten tai vaihtoehtoisesti etävastaanottona.


Mitä vastaanotolla tapahtuu?


Asiakkaan saapuessa vastaanotolle tehdään ensin tilannekartoitus, koska ravitsemusterapeutti haluaa tietää, miksi asiakas saapui vastaanotolle. Hän haluaa kuulla asiakkaan taustasta ja tavoitteista. Ravintoanamneesissa selvitetään asiakkaan ruokailutottumukset, ja niihin vaikuttavat taustatekijät sekä ruokavalion laatu. Ruokailutottumusten lisäksi ravitsemusterapeutti kyselee liikunnan, unen ja stressin määrästä sekä elämäntilanteesta ylipäätänsä, koska myös nämä tekijät liittyvät vahvasti syömiseen ja ruokahalun säätelyyn. Myös ruokailurytmi ja aterioiden koko kiinnostavat. Lisäksi mahdolliset lääkitykset ja laboratorioarvojen seuraaminen kuuluvat tilannekartoitukseen.
Valmistautuminen vastaanottoon

Ennen ensimmäistä vastaanottoa voi täyttää muutaman päivän ajan ruokapäiväkirjaa, jotta ravitsemusterapeutti saa paremman kuvan asiakkaan ruokailusta. Ruokapäiväkirja voi myös auttaa asiakasta oivaltamaan uusia asioita omasta syömisestä. Mikäli asiakkaalta on otettu laboratoriokokeita viimeisen vuoden ajalta, kannattaa tulokset ottaa mukaan vastaanotolle. Ensimmäisellä tapaamiskerralla asetetaan yhdessä tavoitteet ja laaditaan yksilöllinen suunnitelma, jonka mukaan edetään. On tärkeää, että tavoitteet laaditaan siten, että ne ovat saavutettavissa. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat muun muassa asiakkaan henkiset ja ajalliset resurssit. On myös hyvä muistaa, että etenkin suurten muutosten omaksuminen ei tapahdu hetkessä, vaan se voi viedä aikaa jopa useamman vuoden.Jatkosta sopiminen

Tarvittaessa asiakkaalle laaditaan hänen tilanteeseen sopiva ruokavalio, joka tukee asiakkaan hyvinvointia ja jaksamista. Tavoitteiden asettaminen tapahtuu asiakaslähtöisesti, koska tärkeintä on asiakkaan oma motivaatio. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asiakkaalta sitoutumista ja omaa tahtoa muutokseen. Asiakkaan täytyy myös kyseenalaistaa omaa ajatusmaailmaa ja toimintatapoja. Ravitsemusterapeutin tehtävänä on ohjata ja tukea asiakasta mahdollisissa ruokailutottumusten muutoksissa. Ravitsemusterapeutin vastaanotto kestää yleensä noin tunnin. Lopuksi sovitaan jatkosuunnitelmista ja mahdollisista seurantakäynneistä, mutta joissakin tapauksissa jo yksi tapaaminen voi riittää.


Teksti: Camilla Kyröläinen, ravitsemustieteen kandivaiheen opiskelija

コメント


bottom of page