top of page

Ravitsemusterapeutti yhteistyössä monen eri alan ammattilaisen kanssa

Päivitetty: 10. marrask. 2021

Ruokailutottumukset ja -valinnat, syömiseen johtavat tekijät sekä ravinnon vaikutus terveyteen ja sairauksiin ovat keskiössä ravitsemusterapeutin työssä. Ravitsemusterapeutit ovat ravitsemuksen asiantuntijoita ja ammattilaisia, mutta terveydenhuollossa ja terveyteen liittyvillä aloilla tulee aina huomioida ihminen kokonaisuutena. Tästä johtuen ravitsemusterapeutti, niin kuin jokainen terveydenhuollon ammattilainen, tekee yhteistyötä muiden alojen ammattilaisten kanssa, jotta potilaalle voidaan taata paras mahdollinen hoito, jossa huomioidaan jokainen terveyteen vaikuttava tekijä yksityiskohtia myöten.


Mutta ketkä ovat niitä ammattilaisia, joiden kanssa ravitsemusterapeutti tekee yhteistyötä?Ravitsemusterapeutin yhteistyökumppanit sosiaali- ja terveydenhuollossa:

 • yleislääkärit sekä erikoistuneet lääkärit

 • terveydenhoitajat

 • sairaanhoitajat

 • ruokapalveluhenkilökunta

 • sosiaalipalveluiden henkilökunta

 • suuhygienistit

 • puheterapeutit

 • toimintaterapeutit

 • fysioterapeutit

 • psykologit

 • ja monet muut terveydenhuollon tai muiden alojen ammattihenkilöt


Sosiaali- ja terveydenhuollossa ihmisen kohdatessa ruokaa tai keskusteltaessa syömisestä, toteutetaan aina myös ravitsemushoitoa. Vaikka ravitsemusterapeutilla on ravitsemushoidossa hyvin keskeinen rooli, tarvitaan työskentelyyn myös muiden ammattilaisten tietoja ja taitoja. Käytännössä ravitsemushoitoa toteutetaan muun muassa sairaaloissa, vuodeosastoilla (terveyskeskukset ja yksityiset hoitolaitokset), poliklinikoilla, kotisairaanhoidossa, työterveysasemilla, palvelu- ja hoitokodeissa, ruokapalveluissa sekä kuntoutuslaitoksissa. Hyvän ja kokonaisvaltaisen ravitsemushoidon toteuttaminen siis vaatii niin ravitsemusterapeuttien, lääkäreiden tai erikoislääkäreiden, hoito- ja sosiaalipalveluiden henkilökunnan, ruokapalveluiden toteuttajien kuin erityistyöntekijöidenkin tiivistä ja moniammatillista yhteistyötä. Usein terveydenhuoltohenkilöstön lisäksi ravitsemushoidon toteutukseen osallistuu muidenkin alojen ammattilaisia, esimerkiksi ruokapalveluiden työntekijöitä. Laadukas ja onnistunut ravitsemushoito tarkoittaa potilaalle oireiden ja vaivojen helpotusta, tai [RR1] jopa paranemista. Samalla tämä tarkoittaa terveydenhuollon henkilöstölle yhtenäisiä ravitsemushoitokäytänteitä ja moniammatillista yhteistyötä niin, että jokainen ammattiryhmä osallistuu hoitoon oman työtehtävänsä mukaisesti. Näin saadaan yhdessä toteutettua kunkin potilaan yksilöllistä ravitsemushoitoa, jokainen terveyden osa-alue huomioiden.


Kuva: Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, Hyvät ravitsemuskäytännöt


Hyvä esimerkki parhaan mahdollisen ravitsemushoidon takaavasta yhteistyöstä on ravitsemusterapeutin ja gastroenterologin yhteistyö. Gastroenterologi on mahavaivojen hoitoon erikoistunut lääkäri, ja kuten muutkin lääkärit, he keskittyvät diagnoosin tekoon, tekevät lääketieteellisiä toimenpiteitä sekä antavat lääkitystä sairauksien hoitoon. Mahavaivojen takana on kuitenkin usein kyse myös ravitsemukseen liittyvistä tekijöistä. Gastroenterologi voi antaa potilaalle diagnoosin, mutta ravitsemusterapeutti antaa potilaalle ruokavalio-ohjausta. Kyseisessä tilanteessa potilaan päätyminen ravitsemusterapeutin vastaanotolle tapahtuu siis diagnoosin perusteella. Toisaalta tämä voi myös tapahtua toisin päin; ensin potilas saapuu ravitsemusterapeutille, joka saattaa oireiden perusteella alkaa epäillä jotakin elimellistä sairautta. Näin ollen hän ohjaa potilaan gastroenterologin tai muun potilaalle sopivan lääkärin luo. Lisäksi potilas voi päätyä esimerkiksi terveydenhoitajan tai suuhygienistin kautta ravitsemusterapeutin tai lääkärin vastaanotolle. Eri alojen asiantuntijat siis työskentelevät yhdessä potilaan auttamiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.Työterveys


Edellä mainitut sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiset työskentelevät myös työterveyshuollossa, jossa moniammatillinen yhteistyö on myös läsnä jokaisessa työpäivässä. Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi työterveyshuollossa ravitsemusterapeutti tekee yhteistyötä työnantajien, sekä työpaikan henkilöstöravintoloiden työntekijöiden kanssa. Työterveyshuollon työpaikkakäynneillä työterveyden ammattilaiset ovat kiinnostuneita työntekijöiden ruoka- ja virkistystauoista sekä työaikaisen ruokailun toteutuksesta. Tämä on myös osa ravitsemusterveyttä työpaikoilla, ja myös ravitsemusterapeutti voi olla näissä tapaamisissa mukana. Työterveyshuolto ja näin myös mahdollisesti ravitsemusterapeutti voi osallistua ja toimia asiantuntijana tarvittaessa henkilöstöravintolapalvelujen kilpailuttamisessa ja valinnassa yhteistyössä työnantajan kanssa. Lisäksi yhteistyötä voidaan toteuttaa myös muiden työpaikan toimijoiden kanssa tarpeen mukaan.


Ruokapalvelut


Ravitsemusasiantuntijan ja ruokapalveluiden työntekijöiden välistä yhteistyötä esiintyy paljolti sosiaali- ja terveydenhuollossa, mutta myös muualla. Erityisesti jos ravitsemusasiantuntija tai -terapeutti on töissä ruokapalvelualalla, on työnkuva hyvin suurelta osin yhteistyötä muiden toimijoiden ja alojen ammattilaisten kanssa. Tällaisia yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:

 • koulujen, terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, hoivapalveluiden ja/tai kotisairaanhoidon ruokapalvelutyöntekijät

 • edellä mainittujen toimijoiden muut kuin ruokapalvelutyöntekijät

 • ruokapalveluille elintarvikkeita toimittavat tahot

 • asiakkaat

 • kuntatason toimikuntien jäsenet

 • terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmien jäsenet


Ruokapalvelualalla työskentelevät ravitsemuksen asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä siis monen eri tahon kanssa luodakseen parhaan mahdollisen ruokapalvelukokemuksen asiakkaille. Lisäksi ravitsemuksen asiantuntija voi olla mukana erilaisissa toimikunnissa ja asiantuntijatyöryhmissä kehittämässä ruokapalveluita entistä parempaan suuntaan. Yhteistyökumppaneiden ja eri alojen ammattilaisten kohtaaminen yhteistyön merkeissä siis lisääntyy entisestään. Erinäisiin toimikuntiin ja asiantuntijatyöryhmiin osallistuminen edistää toimijoiden välistä yhteistyötä, takaa palveluissa koko ruokaketjun matkalta ravitsemussuositusten toteutumisen, sekä säästää tietenkin myös resursseja. Lisäksi ravitsemusasiantuntija tekee yhteistyötä monien ammattiryhmien kanssa koulutuksen parissa. Asiantuntija voi antaa ravitsemuskoulutusta niin ruokapalvelu- ja hoitohenkilökunnalle kuin koulujen opettajillekin. Kuitenkin tärkein yhteistyökumppani ruokapalveluissa työskentelevälle ravitsemusterapeutille tai -asiantuntijalle on ehdottomasti asiakkaat, joilta ammattilainen saa palautetta ja kehitysehdotuksia paremman ruokapalvelukokemuksen luomiseksi.Muita ravitsemusterapeutin yhteistyökumppaneita


Yllä mainittujen ammattilaisten lisäksi, työpaikasta ja työnkuvasta riippuen, löytyy ravitsemusterapeutille vieläkin enemmän yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa yhteistyötä tehdään moniammatillisissa tiimeissä yhdessä muun muassa kemian, farmasian ja elintarviketieteen ammattilaisten kanssa. Ravitsemusterapeutin ja -asiantuntijan monet työllistymismahdollisuudet takaavat siis myös monet yhteistyömahdollisuudet eri alojen ammattilaisten kanssa. Erityisesti jos ravitsemusterapeutti toimii yrittäjänä. Tällöin yhteistyökumppani voi oikeastaan olla mikä vain muu, yhteiset tavoitteet omaava toimija.


Tiivistettynä voi siis sanoa, että yhteistyö on ravitsemusterapeutin tärkein työkalu monella eri alalla.Kirjoittaja: Miina Peltola, ravitsemustieteen opiskelija, Ravistamon harjoittelija


Lähteet:

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry, Hyvät ravitsemuskäytännöt

Lääkärikeskus Aava, Gastroenterologi ja ravitsemusterapeutti hoitavat vatsavaivoja yhdessä – näin yhteistyö toimii, https://www.aava.fi/artikkeli/gastroenterologi-ja-ravitsemusterapeutti-hoitavat-vatsavaivoja-yhdessa-nain-yhteistyo

Ruokavirasto, Työterveyshuolto

Comentarios


bottom of page