top of page

Uusi suositus vahvistaa ravitsemusterapeutin roolia ennaltaehkäisevässä elintapaohjauksessa

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) suosittelee ravitsemusterapeutin asiantuntijuuden hyödyntämistä osana elintapaohjauksen moniammatillista tiimiä. PALKOn suositus kannustaa myös elintapaohjauksen kohdentamiseen henkilöille, joilla on korkea riski mm. diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Huomionarvoista suosituksessa onkin se, että vaikuttavaksi todettua elintapaohjausta suositellaan nimenomaan jo ennen sairausdiagnoosia.

 

Epäterveellinen ravitsemus lisää riskiä vakaviin sairauksiin, kuten diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin, heikentää elämänlaatua ja työkykyä. Epäterveellisen ravitsemus seurauksena kehittyvät sairaudet ja niiden vaikutus työkykyyn vaikuttavat merkittävästi kansantalouteen ja lisäävät tarvetta terveydenhuollon palveluille. Ravitsemustottumuksia voidaan muuttaa elintapaohjauksella.


Millaista on vaikuttava elintapaohjaus?


Elintapamuutoksen prosessi on aina yksilöllinen ja kokonaisvaltainen. Suositus antaa raamit siihen, millaisia osatekijöitä ohjauksessa tulee olla, jotta se on todennäköisimmin vaikuttavaa.


Vaikuttava ravitsemusohjaus sisältää seuraavat osatekijät:

 1. Lähtötilanteen kartoitus

 2. Tiedonvaihto

 3. Tavoitteenasettelu

 4. Suunnitelman tekeminen

 5. Seuranta ja

 6. Palautteen antaminen.


Me Ravistamolla olemme kuvanneet ravitsemusterapeutin vastaanotolla tapahtuvaa ohjausta näin:

Yllä mainitun kuuden osatekijän lisäksi vaikuttavuuden saavuttamiseksi on tärkeää huolehtia että:

 • Yhteistyökäytännöistä eri toimijoiden välillä on sovittu

 • Elintapaohjaukseen on systemaattinen toimintasuunnitelma

 • Ohjaus on yksilöllistä

 • Henkilökunnalla on riittävä osaaminen

 • Asiakkaan lähtötilanne, keskustellut asiat, tavoitteet, suunnitelma, seuranta ja palaute kirjataan potilastietojärjestelmään.


Vaikuttavaa ravitsemusohjausta voidaan toteuttaa sekä ryhmässä että yksilöohjauksena ja näiden kahden yhdistelmänä. Tärkeää on huomioida, että vaikuttavuuden saavuttamiseksi ohjauskertoja tulee olla useampia eli yksittäinen ohjauskerta ei riitä elintapamuutoksen prosessin käynnistämiseen. Riittävä ohjauskertojen lukumäärä onkin arvioitava asiakaskohtaisesti.


Elintapaohjaus on myös kustannusvaikuttavaa


Ennaltaehkäisevä ravitsemusterapeutin toteuttama elintapaohjaus säästää terveydenhuoltoa kustannuksilta, jotka syntyisivät sairauksien hoidosta. Yksittäisen henkilön saama ravitsemusohjaus ja siitä seuraavat muutokset ruokailutottumuksiin, vaikuttavat usein myös häntä itseään laajemmalle. Esimerkiksi perheen ruokahuoltoa hoitavan henkilön käynnistämä elintapamuutos vaikuttaa koko perheelle tehtyihin ruokaostoksiin ja sitä kautta koko perheen ravitsemukseen.


Ihmisten auttaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja sitä kautta sairastumisen estäminen, vähentää myös vakavasta sairaudesta seuraavaa inhimillistä kärsimystä. Kohdentamalla ennaltaehkäisevää työtä henkilöille, joilla on korkea riskin sairastua, voidaan myös edistää terveyden tasa-arvoa eri väestöryhmissä. Yksilöllä on oma vastuunsa terveydestä, mutta kuten suosituksessa todetaan ”on kohtuutonta jättää ihminen kamppailemaan yksin riskiä aiheuttavan elintapansa kanssa”.


Heräsikö mielenkiinto vaikuttavan elintapaohjauksen tarjoamiseen asiakkaillesi?


Me ravistamolaiset voimme täydentää moniammatillisen tiimisi ravitsemusterapeutilla. Tuomme tutkitusti vaikuttavat työtapamme asiakkaillesi kätevästi etäyhteydellä.


Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!


Kaisa Kähkönen

p. 044 502 6595


Comments


bottom of page