top of page
  • linda105

Fibromyalgia ja krooninen väsymysoireyhtymä – saadaanko ravintolisillä helpotusta oireisiin?

Kirjoitus perustuu Ruotsalaisen Annen tuoreeseen pro gradu- tutkimukseen, jossa tehtiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus aiheesta ”Ravintolisien vaikutus fibromyalgian ja kroonisen väsymysoireyhtymän oireisiin”.


Fibromyalgia ja krooninen väsymysoireyhtymä (CFS, chronic fatigue syndrome) ovat

pitkäaikaisia ja monioireisia sairauksia, jotka heikentävät potilaan toimintakykyä ja

elämänlaatua. Fibromyalgiassa tunnusomaisia ovat laaja-alaiset tuki- ja liikuntaelimistön

kivut sekä jatkuva uupumus. Myös kognitiiviset ongelmat, kuten muisti- ja

keskittymisvaikeudet, ovat yleisiä. CFS on vaikeasti elämää rajoittava ja toimintakykyä

heikentävä sairaus, jossa pitkäkestoinen uupumus pahenee vähäisessäkin rasituksessa.

Lisäksi sairauteen kuuluu autonomisen hermoston oireita sekä samankaltaisia kognitiivisia

vaikeuksia kuin fibromyalgiassakin.Ravitsemuksen vaikutus fibromyalgian ja CFS:n oireisiin kiinnostaa tutkijoita. Aiheesta on

julkaistu lukuisia artikkeleita, ravitsemuksen vaikutusmekanismeista esitetty runsaasti

erilaisia hypoteeseja ja ravitsemusinterventioista kuvattu useita tapaustutkimuksia. Sen

sijaan satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia aiheesta on vielä vähän ja otoskoot

tutkimuksissa varsin pieniä.


Pro gradu -tutkimus toteutettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena ja mukaan valikoitiin

ainoastaan satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset, jotta tutkimusnäyttö olisi mahdollisimman luotettavaa. Tutkimukset käsittelivät monivitamiinin, probioottien,

kreatiinin, natriumglutamaatin, koentsyymiQ10:n (ubikinoni), seesamiöljyn, asetyyli-L-

karnitiinin ja guanidinohapon vaikutuksia fibromyalgian tai CFS:n oireisiin. 


Kirjallisuuskatsauksen mukaan:

- koentsyymiQ10 lievittää sekä fibromyalgiaa että CFS:a sairastavien kipua ja

väsymyksen tunnetta, lisäksi sen havaittiin lievittävän masennusoireita

fibromyalgiapotilailla. Tulokset tukevat tämänhetkistä hypoteesia fibromyalgian ja

CFS:n yhteydestä elimistön oksidatiiviseen stressiin ja puutteelliseen

mitokondrioiden toimintaan

- probioottien todettiin vaikuttavan mielialaan edullisesti, joka puolestaan tukee uusia

tutkimuksia suoliaivoakselin yhteydestä

- natriumglutamaatin vaikutus oireiden pahentumiseen oli ristiriitainen, mutta tulokset

eivät olleet vertailtavissa erilaisten parametrien vuoksi

- kreatiinin vaikutuksesta lihasvoiman parantumiseen oli osittaista näyttöä.


Muiden ravintolisien käytöstä ei havaittu näyttöä tutkimuksissa. 

Koska sekä FM että CFS ovat varsin hankalia hoitaa lääkitysten tai

perinteisten terapiakeinojen avulla, ravintolisien ja ruokavalioiden

käyttöä hoitokeinona tulisi tutkia laajemmin.

Ravitsemuksen ja ravintolisien vaikutusmekanismin selvittäminen auttaisi tutkimaan

mahdollisia syy-seuraussuhteita ja siten vahvistamaan tai kumoamaan fibromyalgian ja

CFS:n patologian nykyisiä teorioita sekä löytämään mahdollisesti uusia hoitokeinoja

potilaiden elämänlaadun parantamiseksi.


Haluatko apua fibromyalgian tai reumaattisten sairauksien ravitsemushoidossa? Kysy lisää: anne@ravistamo.fi!

Bình luận


bottom of page