top of page

Mikä laillistettu ravitsemusterapeutti?

Ravitsemusterapeutti on Valviran valvoma suojattu ammattinimike, joka vaatii maisteritasoisen yliopistokoulutuksen. Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa voi suorittaa ravitsemusterapeutin pätevyyteen oikeuttavat opinnot. Ravitsemustieteen koulutusohjelmasta valmistuu terveystieteiden kandidaatteja (TtK) ja terveystieteiden maistereita (TtM). Ravitsemusterapiaan suuntaavat maisteriopinnot opettavat ravitsemuksen roolista sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Ravitsemusterapian opinnot suorittaneet hakevat Valviralta laillistuksen ravitsemusterapeutiksi. Laillistetut ravitsemusterapeutit voivat toimia terveydenhuollossa ravitsemuksen erityisosaajina.Ravitsemusterapeutit voivat työskennellä hyvin monipuolisissa ja erilaisissa työtehtävissä. Työllistyä voi esimerkiksi terveyskeskuksiin, sairaaloihin, kuntoutuslaitoksiin, lääkäriasemiin tai työterveyteen. Mahdollista on myös työskennellä tutkimustyössä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, potilasyhdistyksissä, urheiluseuroissa, opetuksen parissa, ruokapalvelualalla tai alan yrityksessä, kuten meillä Ravistamossa. Lisäksi elintarvike- ja lääketeollisuus työllistää ravitsemusterapeutteja.


Ravitsemusterapeuttien tarjoama ravitsemusohjaus on yksilö- tai ryhmäohjausta asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Ravitsemusterapeutti osallistuu myös erilaisiin työryhmiin ja hoitotiimeihin. Hän siis tekee yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.


Esimerkki: Potilas hakeutuu lääkärin vastaanotolle pitkään jatkuneiden vatsavaivojen takia. Lääkäri tekee tarvittavat tutkimukset ja diagnoosin keliakiasta. Tämän jälkeen lääkäri ohjaa potilaan ravitsemusterapeutin vastaanotolle, koska keliakian ainoa tehokas hoitomuoto on gluteeniton ruokavalio.
Teksti: Camilla Kyröläinen, ravitsemustieteen kandivaiheen opiskelija, harjoittelija, Ravistamo Oy

Comentários


bottom of page