top of page
  • Writer's pictureKatri Suhonen

Ravitsemusterapeuttina kuntoutuskeskuksessaTiesitkö, että Suomessa järjestetään monenlaista kuntoutusta sitä tarvitseville? Kuntoutuskursseille voi hakeutua, kun tarvitsee tukea työelämän jatkamiseen, sairauden hoitoon tai uusien ammatti- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittamiseen.

Esimerkiksi Parkinsonin tautia sairastavien kurssille osallistuu yleensä n. 10 kuntoutujaa, mikä mahdollistaa arvokkaan vertaistuen ja kokemusten saamisen muilta samassa tilanteessa olevilta. Toisaalta uusia ammatillisia mahdollisuuksia hakevalle kuntoutujalle voidaan laatia yksilöllinen kuntoutusohjelma, johon sisällytetään kuntoutujan tarpeiden mukaan yksilö- ja ryhmäohjausta.

Ravitsemuksella on merkittävä rooli usean sairauden hoidossa, joten ravitsemusterapeutin osaamista tarvitaan mm. neurologisia sairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia, hengityselinsairauksia, reumaa ja dystoniaa sairastavien kuntoutusjaksoilla. Ammatillisessa kuntoutuksessa tai mielenterveyskuntoutuksessa ravitsemusterapeutti auttaa asiakasta yksilöllisesti silloin, kun ravitsemuksessa on haasteita.


Mikä sitten on ravitsemusterapeutin rooli kuntoutuksessa ja mitä ravitsemusterapeutti siellä tekee?

Ravitsemusterapeutti työskentelee kuntoutussektorilla osana moniammatillista tiimiä ja työnkuvaan kuuluu niin yksilö- kuin ryhmänohjausta. Yksilövastaanoton sisältö määräytyy aina kuntoutujan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan ja tapaaminen lähtee liikkeelle nykyisten ruokailutottumusten selvittämisestä. Mikäli kuntoutujan tavoitteet liittyvät esimerkiksi elämäntapojen tai ruokailutottumusten muuttamiseen, mietitään yhdessä keinoja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi; keskustelut voivat liittyä jaksamiseen yleensä, sairauden tuomiin ruokavaliohaasteisiin, kehotyytyväisyyteen, ravinnon riittävyyteen… Eli melkein mihin tahansa. Ravitsemusterapeutin tärkeimmät työkalut kuntoutussektorilla ovatkin suuret korvat ja motivoiva keskusteluote.

Kuntoutuksessa suurin osa toiminnoista tapahtuu ryhmissä, jolloin myös ravitsemusterapeutin työnkuvassa korostuu ryhmänohjaaminen. Ryhmissä keskustellaan terveellisestä ravitsemuksesta kuten kuidun saannista tai rasvan laadusta, riittävästä syömisestä, vajaaravitsemuksen selättämisestä, ravintoaineiden merkityksestä erilaisissa sairauksissa, syömisen psykologiasta, syömiskäyttäytymisestä sekä tietoisesta syömisestä. Kantavana teemana on siis hyvinvoinnin ja vireyden tukeminen, ja aika usein keskusteluissa nousee esille myös uni, lepo ja stressinhallinta sekä liikunta.

Ryhmäkeskustelujen lisäksi edellä mainittuja teemoja käsitellään erilaisin toiminnallisin menetelmin kuten yhdessä ruokaillen tai ruokaa / välipalaa tehden, kauppareissuilla käyden tai pakkausmerkintöjä tutkaillen, erilaisia ravitsemusvisoja tai testejä tehden tai vaikkapa retkeillen ja siinä samalla jutustellen. Kuntoutussektori tarjoaa aivan mahtavan monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa ravitsemusterapiaa!


Tuoksupurkkien avulla voidaan herätellä syömiseen liittyviä aisteja tai muistella lapsuuden tärkeitä ruokakokemuksia.

Itse kuntoutujien kanssa tehtävän työn lisäksi ravitsemusterapeutti tekee yhteistyötä esimerkiksi kuntoutuslaitoksen keittiöhenkilökunnan kanssa sekä järjestää ravitsemusaiheista koulutusta muulle kuntoutushenkilöstölle. Kuntoutuksen parissa työskentely tapahtuu osana tiimiä: fysioterapeuttien, lääkäreiden, toimintaterapeuttien, sosiaalityöntekijöiden ja hoitajien kanssa tehdään läheistä yhteistyötä.

Ravistamosta löytyy runsaasti osaamista kuntoutussektorilla työskentelyyn, sillä Linda, Katri, Anni ja Kati ovat työskennelleet tai työskentelevät kyseisellä sektorilla. Lisäksi yhden merkittävän yhteistyökumppanimme, Kruunupuiston kuntoutuskeskuksen, tiimiä vahvistaa tällä hetkellä Ravistamon mainio uusi työntekijä Maija.


Punkaharjulla sijaitsevalla Kruunupuistolla on pitkät perinteet kuntoutuksen saralla.

Jos uteliaisuutesi heräsi kuntoutuksen suhteen, käy tsekkaamassa esimerkiksi Kelan sivuilta, olisikohan sinun mahdollista hakea kuntoutukseen..?

bottom of page