top of page

Ravitsemusterapeutti työterveyshuollossa

Ravitsemusterapeutti on ravitsemuksen asiantuntija. Ravitsemusterapeutin työllä voidaan ehkäistä ja hoitaa sairauksia, ja siten edistää ja ylläpitää mm. työkykyä.Mitä on ravitsemusterapia työterveyshuollossa?


Hyvällä ravitsemuksella voidaan ylläpitää työkykyä sekä ehkäistä työntekoa haittaavia ja/tai estäviä sairauksia. Ravitsemusterapeutin osaamista voidaan hyödyntää työterveyshuollossa sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä erilaisten ammattiryhmien työn ja hyvän ravitsemuksen yhteensovittamisessa. Esimerkiksi vuorotyötä tekevien ammattiryhmien kohdalla on syytä tukea työntekijöiden työaikojen ja ruokailujen yhteensovittamista, jotta hyvä ravitsemus tukee jaksamista sekä työssä että vapaalla.


Ravitsemusterapeutti auttaa esimerkiksi vatsaongelmissa, rasva- ja sokeriaineenvaihdunnanhäiriöiden hoidossa sekä painonhallinnassa. Varhaisella avulla voidaan ehkäistä vakavampien ongelmien syntyä ja näin ylläpidetään asiakkaan työkykyä. Ravitsemusterapeutin mukaan ottaminen moniammatilliseen hoitoyhteistyöhön usein myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia.


Ravitsemusterapeutin työ on ennenkaikkea ennaltaehkäisevää elintapaohjausta, jota työterveyshuollossa useimmiten toteutetaan muutaman ohjauskäynnin sarjoina pysyvien muutosten tukemiseksi.Ravitsemusterapeutin rooli työterveyshuollossa


Työterveyshuollon ravitsemusterapeutin erityisosaamista on työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen asiakkaalle yksilöllisesti sovitettavan ravitsemuksen keinoin. Asiakas tulee vastaanotolle työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä.


Ravitsemusterapeutin työssä tärkeää on moniammatillinen yhteistyö työterveyslääkärin sekä -hoitajan kanssa, tavoitteena asiakkaan kokonaisvaltainen hoito työkyvyn ylläpitämiseksi tai parantamiseksi.


Työterveyshuollon asiakasvastaanoton lisäksi ravitsemusterapeutin osaamista voidaan hyödyntää myös osana työpaikkaselvityksiä ja toimintasuunnitelmia erityisesti silloin, kun työnantaja haluaa edistää henkilökunnan terveyttä edistävää työaikaista ruokailua.


コメント


bottom of page